Přeštická svině

19.09.2016 19:08

Černostrakaté přeštické prase patří k původním českým plemenům ze západu Čech. Původ přeštického prasete je třeba hledat v křížení původního druhu českého prasete – hřebenáče a německého druhu vepře – tzv. švábsko hallského barevného prasete. Tento druh se na západ Čech dostal ze sousedního Německa, kde byl svého času velmi populární. Během první republiky se zde projevovali i vlivy křížení s dalšími světovými plemeny, a tak nejde zcela jednoznačně určit jaké další předky přeštická svině vlastně má.

Velký zlom nastal v chovu a šlechtění přeštických vepřů ve 40 tých letech 20. Století – druhá světová válka  a následná izolace České republiky od Západního Německa přinesla své ovoce.  Přeštické svině přestaly být populární v chovu, a další velmi vážnou ranou byl odklon od obecně mastných druhů vepřů.  Na výsluní se dostávali vepři s menším podílem sádla – například Landrace.  V 80. Letech ale přeci jen nastalo další kolo šlechtění , chov probíhal už na více místech – opět na západě Čech na statku v obci Žihle. V roce 1992 se přeštické prase dostalo na seznam genetických zdrojů ČR.

Přeštík